ទស្សនាការបង្ហាញម៉ូត និងបោះឆ្នោតជូនបេក្ខនារី ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍ពីស្រាបៀរ ABC Extra Stout - 282 views

ជួបជាមួយ លោកដួង វីរៈសិទ្ធ  និងអ្នកនាង សុខ សុម៉ាវត្តី

រាទស្សនាការបង្ហាញម៉ូត និងបោះឆ្នោតជូនបេក្ខនារី ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍ពីស្រាបៀរ ABC Extra Stout ល់ពេលទិញស្រាបៀរ ABC ដប ឬកំប៉ុងចំនួន៦ នឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោត១សន្លឹកសម្រាប់ការចាប់រង្វាន់។

ចូលរួមកំសាន្តសប្បាយទាំងអស់គ្នានៅភោជនីយដ្ឋានហ្វ្រេន ហោសហ៍ កម្មវិធីធ្វើឡើង ថ្ងៃសុក្រ ទី០៤ ខែតុលា ចាប់ពីម៉ោង ៨យប់ ដល់ម៉ោង១១យប់។

Related